Choď na obsah Choď na menu
 


Vedci teleportovali atómy

20. 2. 2009

Vedci teleportovali atómy

Úspešnú teleportáciu atómov dosiahnutú minulý mesiac oznámila štvorica vedcov Ashton Bradley, Simon Haine, Murray Olsen a Joseph Hope z austrálskeho ARC Centre of Excellence for Quantum-Atom Optics (ACQAO).

Úspešný pokus bol založený na inom princípe ako všeobecne uznávanom perspektívnom princípe použiteľnom pre teleportáciu, kvantového zviazania častíc.
V tomto prípade použili vedci na prečítanie stavov atómov a ich prenesenie laser. Umožnilo to zmrazene atómov na teplotu blízku absolútnej nule, pri ktorej po excitovaní laserom celá skupina atómov vyprodukuje fotóny nesúce informáciu o ich stave vyslané spoločným smerom.

Fotóny je možné preniesť optickým vláknom a na cieľovom mieste nimi excitovať rovnako zmrazené atómy, čo prenesie stav jednotlivých atómov.

V súčasnosti sa za najperspektívnejší spôsob, ako realizovať teleportáciu, považuje využije tzv. kvantového zviazania častíc. Vychádza zo zaujímavého kvantového javu, pri ktorom dvojica častíc vzniknutých špecifickým spôsobom je aj po oddelení a pri ľubovoľnej vzdialenosti zviazaná a zmeny kvantového stavu jednej sa prejavia aj u druhej častice z páru.

Častice je tak možné mať na dvoch miestach a realizovať zmenami stavov teleportáciu stavov iných atómov. Technika ale vyžaduje aj klasický komunikačný kanál a maximálna rýchlosť teleportácie je rovnako ako v prípade priameho prenosu informácie o stave fotónmi limitovaná podľa súčasných znalostí na rýchlosť svetla.

Podľa vedcov z ACQAO technológie založené na kvantovom zviazaní častíc ale dosahujú v súčasnosti presnosť len okolo 85%, nimi objavená technológia má potenciál dosiahnuť výrazne presnejší prenos. Nevýhodou je naopak potrebné zmrazenie tesne nad absolútnu nulu.

Skúmanie reálnej teleportácie hmoty je v súčasnosti len v začiatkoch, keď sa vývoj sústreďujú zatiaľ len na prenos stavov individuálnych častíc alebo atómov. Adaptovanie na prenos hmoty zloženej z rozličných a rozlične usporiadaných atómov bude predstavovať pravdepodobne väčšiu prekážku ako samotná teleportácia častíc a atómov.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

i ja chcem

(janko hrško, 30. 3. 2011 14:15)

bomba i ja chcem !