Choď na obsah Choď na menu
 


Nicola Tesla

Príspevky

Detektor - Tunguský meteorit a pán bleskov

30. 4. 2009

 
Celý príspevok | Rubrika: Nicola Tesla | Fotografie: Nicola Tesla | Komentáre: 0

Nikola Tesla - slovanský génius

30. 4. 2009

Tesla sa podľa legendy údajne narodil práve počas veľkej elektrickej búrky - srbskej rodine, v dedinke Smiljan v blízkosti Gospiča, na území dnešného Chorvátska. Pokrstil ho srbský ortodoxný pop Toma Oklobdžija, jeho otcom bol reverend Milutin Tesla, kňaz metropolita Sremski Karlovec a matka Duka Mandičová bola takisto dcérou srbského kňaza. Tesla ako dieťa usilovne čítal všetky prístupné knihy, aj filozofické a náboženské, a už počas detstva mal vidiny a riešenia rôznych technických problémov sa mu často objavovali v mysli práve v takých stavoch.

 
Celý príspevok | Rubrika: Nicola Tesla | Komentáre: 0

Čarodejník Nikola Tesla

30. 4. 2009

Patril k záhadným vedcom, ale oveľa záhadnejšie sú jeho objavy. Obdivovaný i zaznávaný, ďaleko predstihoval svoju dobu.Existuje hypotéza, podľa ktorej tzv. tunguzskú katastrofu (1908) spôso­bil Nikola Tesla. K tajomnej explózii v ruskej tajge došlo následkom odoslania energie na diaľku, k čomu použili (údajne) vysielač vo Wardenclyffe... V liste redakcii New York Times v apríli 1908 Tesla napísal, že v budúcnosti armá­da použije elektrické vlny a že to môže byť účinný nástroj deštrukcie. O deväť dní neskôr ruskou tajgou otriasol nepredstavi­teľný výbuch (1- až 2- tisíckrát prevyšu­júci silu bomby zhodenej na Hirošimu Američanmi). Riaditeľ parížskeho astro­nomického observatória na schôdzi Francúzskej akadémie vied potom povedal, že v Bordeaux bolo deň po výbuchu tak jasno, že ešte o 22.00 hodine sa bez pro­blémov dali čítať noviny. Ale nie o tom je tento článok.

 
Celý príspevok | Rubrika: Nicola Tesla | Komentáre: 2

Autobiografia

30. 4. 2009

"Jak pozoruji dnešní svět, ve světle gigantického zápasu, jehož jsme svědky, jsem naplněn přesvědčením, že nejlépe by posloužilo zájmům humanity, kdyby Spojené státy zůstaly věrny svým tradicím, víře v Boha, v něhož předstírají věřit, a držely se stranou od "pochybných aliancí". Svou geografickou polohou, vzdáleni od hrozeb blížících se konfliktů, bez pobídek k teritoriální expanzi, s nevyčerpatelnými zdroji a s obrovskou populací, důkladně prostoupenou duchem svobody a spravedlnosti, má tato země privilegované postavení. Je tudíž schopna vynaložit, a to nezávisle, kolosální sílu a morální vliv pro blaho všech, moudřeji a efektivněji než jako člen nějaké ligy."

 
Celý príspevok | Rubrika: Nicola Tesla | Komentáre: 0