Choď na obsah Choď na menu
 


Novinárka podala trestné oznámenie na OSN a WHO za šírenie chrípky

18. 8. 2009

Novinárka vzniesla obvinenia proti Svetovej zdravotníckej organizácii
a OSN za bioterorizmus a úmysel hromadného vraždenia

Zdroj:(Natural News) S blížiacim sa júlovým uvedením na trh Baxterovej
vakcíny proti pandémii chrípky, rakúska vyšetrujúca novinárka varuje
svet, že najväčší zločin v histórii ľudstva je už v plnom prúde. Jane
Burgermeisterová podala do FBI (Federal Bureau of Investigation)
trestné obvinenia proti Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO),
Organizácii Spojených národov (OSN) a niekoľkým najvyšším vládnym
funkcionárom a vedúcim predstaviteľom obchodných spoločností, a to vo
veci bioterorizmu a pokusu o hromadnú vraždu. Okrem toho vypracovala
súdny zákaz voči pripravovanej vakcíne, ktorý podala v Amerike. V
apríli podala ďalšiu žalobu proti Baxter AG a rakúskej
biotechnologickej spoločnosti Avir Green Hills Biotechnology za
vyrábanie kontaminovanej vakcíny proti vtáčej chrípke, vyhlasujúc, že
išlo o úmyselný čin s cieľom profitovať z pandémie.

Prehľad vyhlásení a obvinení, ktoré podala do FBI v Rakúsku

10. júna 2009

Vo svojich obvineniach Burgermeisterová poskytuje dôkaz o skutkoch
bioterorizmu, ktorý porušuje zákon USA tým, že na území Spojených
štátov funguje skupina pod vedením medzinárodných bankárov, ktorí
riadia Federálny rezervný bankový systém, ako aj WHO, OSN a NATO.
Účelom tohto bioterorizmu je vykonanie masovej genocídy na
obyvateľstve Spojených štátov, a to použitím geneticky upraveného
vírusu chrípkovej pandémie s úmyslom spôsobiť smrť. Do tejto skupiny
sú zapojení vysokí vládni funkcionári USA.

Konkrétne sa v dôkazoch uvádza, že obžalovaní, medzi ktorých patrí
Barack Obama, prezident USA, David Nabarro, Koordinátor OSN pre
chrípkové ochorenie, Margaret Chan, generálna riaditeľka Svetovej
zdravotníckej organizácie, Kathleen Sibelius, tajomníčka Ministerstva
zdravotníctva a služieb pre ľudí, Janet Napolitano, tajomníčka
Ministerstva vnútra, David de Rotschild, bankár, David Rockefeller,
bankár, George Soros, bankár, Werner Faymann, rakúsky kancelár a Alois
Stoger, rakúsky minister zdravotníctva, sú, okrem všetkých ostatných,
súčasťou tohto medzinárodného korporačného kriminálneho syndikátu,
ktorý vyvinul, vyrobil, zhromaždil a použil biologické zbrane na
zlikvidovanie obyvateľstva USA ako aj ostatných krajín kvôli
finančnému a politickému zisku.

Obvinenia tvrdia, že dotyční obvinení a mnohí iní sú zapojení do
sprisahania, ktorého cieľom bolo vymyslieť, finančne podporiť a
zúčastniť sa na konečnej fáze realizácie medzinárodného tajného
programu s biologickými zbraňami, do ktorého sú zapletené aj
farmaceutické spoločnosti Baxter a Novartis. Pomocou bioinžinierstva
vyrobili a vypustili smrteľné biologické látky, konkrétne vírusy
"vtáčej chrípky" a "prasačej chrípky", s cieľom mať zámienku na nútené
zavedenie hromadného vakcinačného programu, ktorý by sa stal
prostriedkom podania biologickej toxickej látky spôsobujúcej smrť a
ujmu na zdraví ľudí USA. Tento čin je priamym porušením Zákona proti
terorizmu s biologickými zbraňami.

Burgermeisterovej obvinenia obsahujú aj dôkazy, že Baxter AG, dcérska
rakúska spoločnosť Baxter International, v roku 2009 úmyselne vydala
do 16 laboratórií v štyroch krajinách 72 kg živého vírusu vtáčej
chrípky a to za podpory WHO. Vyhlasuje, že tieto dôkazy svedčia priamo
o tom, že farmaceutické spoločnosti a medzinárodné vládne organizácie
sú aktívne zapojené do vytvorenia, vývoja, výroby a distribúcie
biologických látok, ktoré sú klasifikované ako najvražednejšie
biologické zbrane na svete, ktorých cieľom je vyvolať pandémiu a
hromadné úmrtia.

V obvineniach, podaných v apríli, poukázala na to, že rakúske
laboratórium firmy Baxter, ktoré je po biologickej stránke jedným z
najbezpečnejších laboratórií vo svete, nedodržalo najzákladnejšie a
nevyhnutné opatrenia, aby udržalo 72 kg patogénu, klasifikovaného ako
biologická zbraň, oddelene od ostatných látok, na ktoré sa vzťahujú
prísne predpisy o biobezpečnosti, ale práve naopak, dovolilo jeho
zmiešanie s obyčajným vírusom ľudskej chrípky a rozposlalo zo svojich
závodov v Orth an der Donau.

Vo februári testoval člen tímu BioTestu v Českej republike na fretkách
látku, ktorá mala byť vakcínou, fretky uhynuli. Ani WHO, ani EÚ či
rakúske úrady zdravotníctva tento incident nevyšetrovali. Nebol
preskúmaný ani vírusový materiál a neexistujú žiadne údaje o genetike
vypusteného vírusu.

Na otázky v parlamente, 20. mája, rakúsky minister zdravotníctva,
Alois Stoger, odpovedal, že incident sa neriešil ako porušenie
biobezpečnosti, ako to malo byť, ale ako porušenie veterinárskeho
kódexu. Do laboratória bol poslaný veterinár na krátku inšpekciu.

Dokument Burgermeisterovej odhaľuje, že vypustenie vírusu bolo
zásadným krokom na rozpútanie pandémie a WHO bude môcť vyhlásiť
Pandemický stupeň č. 6. Spísala zoznam zákonov a nariadení, ktoré by
mohli dovoliť OSN a WHO, aby v prípade pandémie prevzali kontrolu nad
USA. Navyše, legislatíva, na základe ktorej budú vakcíny povinné, by v
USA v súvislosti s vyhlásením pandémie nadobudla platnosť.

Burgermeisterová žaluje, že celá záležitosť okolo pandémie "prasačej
chrípky" je založená na obrovskom klamstve - neexistuje prirodzený
vírus, ktorý predstavuje hrozbu pre obyvateľstvo. Poskytuje dôkazy
vedúce k viere, že vírusy vtáčej a prasačej chrípky boli pripravené
pomocou bioinžinierstva v laboratóriách, a to za finančnej podpory WHO
a iných vládnych organizácií. Ako tvrdia mnohí odborníci, táto
"prasačia chrípka" je krížená bežná prasačia chrípka s ľudskou a
vtáčou, teda niečo, čo môže vzniknúť iba v laboratóriách.

Vyhlásenie WHO o tom, že "prasačia chrípka" sa stále šíri a musí byť
vyhlásená pandémia, prehliada základné príčiny. Vírusy, ktoré sa
dostali von, boli vytvorené a vypustené s pomocou WHO, a práve táto
organizácia je v drvivej väčšine zodpovedná za túto pandémiu. Okrem
toho, symptómy považované za prejav "prasačej chrípky" sú
nerozoznateľné od obyčajnej chrípky a prechladnutia. "Prasačia
chrípka" vôbec nespôsobuje smrť viac ako obyčajná chrípka.

Burgermeisterová poznamenáva, že hlásené počty úmrtí na "prasačiu
chrípku" sú rozporuplné a nie je jasné, ako boli tieto počty "úmrtí"
zdokumentované.

Neexistuje žiadna možná pandémia, pokiaľ sa pod rúškom pomoci
obyvateľstvu nezavedú hromadné vakcíny, aby bojovali proti chrípke.
Existujú racionálne podklady na vieru, že povinné vakcíny budú zámerne
kontaminované chorobami, ktoré boli vyvinuté na to, aby spôsobili
smrť.

Zmieňuje sa o úradne povolenej vakcíne od spoločnosti Novartis proti
vtáčej chrípke, ktorá v Poľsku v roku 2008 zabila 21 bezdomovcov a
ktorej "hlavným výsledkom" bol "nepriaznivý výskyt prípadov", a takto
svojou injekciou uspokojila definíciu biologickej zbrane stanovenú
samotnou vládou USA (biologická látka navrhnutá s cieľom spôsobiť
nepriaznivý výskyt prípadov, napríklad smrti alebo zranení).

Novinárka tvrdí, že rovnaké zoskupenie medzinárodných farmaceutických
spoločností a medzinárodných vládnych organizácií, ktoré pandemický
materiál vyvinuli, bude z vyvolania pandémie profitovať, a to vďaka
zmluvám o dodávkach vakcíny. Médiá pod kontrolou skupiny, ktorá
pripravila program o "prasačej chrípke", šíria dezinformácie, aby
priviedli amerických občanov až k používaniu nebezpečnej vakcíny.

V prípade, že budú občania USA prinútení brať túto neoverenú vakcínu
bez ich súhlasu, v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa
výnimočných stavov v oblasti zdravia, utrpia značné a nenapraviteľné
ublíženie a ujmu.

Burgermeisterová tiež vo svojich obžalobách tvrdí, že dotyční menovaní
od roku 2008 zaviedli v USA nové zákony a nariadenia (a/alebo
urýchlili ich realizáciu), ktoré zbavujú občanov USA ich zákonných
ústavných práv odmietnuť injekciu. Títo ľudia vytvorili alebo
umožnili, aby nariadenia, na základe ktorých bude odmietnutie injekcie
proti pandemickému vírusu považované za kriminálny čin, zostali v
platnosti. Títo ľudia rovnako uvalili ďalšie neprimerané a kruté
tresty ako uväznenie a/alebo umiestnenie v karanténnych kempoch,
zatiaľ čo občanom budú odopreté práva požadovať náhradu za ujmu alebo
smrť spôsobenú nútenými injekciami. Toto je porušenie zákonov o
federálnej korupcii a zneužívanie úradu ako aj Ústavy a Listiny
základných ľudských práv. Pomocou týchto činov, uvedení obžalovaní
položili základy masovej genocídy.

Používajúc "prasačiu chrípku" ako zámienku, obžalovaní pomocou nútenej
vakcíny vopred naplánovali masovú vraždu obyvateľstva USA. Zaviedli
rozsiahlu sieť koncentračných táborov a našli miesta pre masové hroby,
a rovnako tak boli zapojení do návrhu a uskutočňovania plánu odovzdať
moc nad USA do rúk medzinárodnému kriminálnemu syndikátu, ktorý
používa OSN a WHO ako krycie organizácie na vykonávanie ilegálnych
vydieračských a manipulačných organizovaných kriminálnych činov,
porušujúc tak zákony, čo sa spája s vlastizradou.

Ďalej vo svojej obžalobe hovorí, že farmaceutické firmy Baxter,
Novartis a Sanofi Aventis sú súčasťou zahraničného dvojúčelového
medzinárodného kriminálneho syndikátu a ktorých zámerom je uskutočniť
masovú vraždu, aby v nasledujúcich desiatich rokoch zredukovali
svetovú populáciu o viac ako 5 miliárd ľudí. Plánujú šíriť teror, aby
ospravedlnili prinútenie ľudí zrieknuť sa svojich práv a vnútili
masovú karanténu v kempoch. Domy, podniky, farmy a pozemky mŕtvych
budú zhabané syndikátom.

Tým, že zlikviduje obyvateľstvo Severnej Ameriky, bude mať táto
medzinárodná elita prístup k prírodným zdrojom tejto oblasti, ako je
napríklad voda a územia, na ktorých sa nachádza ropa. Zlikvidovaním
Spojených štátov a ich demokratickej konštitúcie tým, že USA bude
začlenené do Severoamerickej únie, prevezme táto medzinárodná
kriminálna skupina úplnú kontrolu nad Severnou Amerikou.

Najdôležitejšie časti z kompletného spisu

Kompletný spis z 10. júna je 69-stranový dokument poskytujúci dôkazy,
ktoré odôvodňujú všetky obvinenia. Zahŕňa:

Faktické pozadie, ktoré opisuje rozvrh udalostí a fakty, ktoré
potvrdzujú predpokladaný dôvod, definície OSN a WHO a ich úlohy,
priebeh a udalosti od apríla 2009, keď prepukla "prasačia chrípka".

Dôkazy, že vakcíny "prasačej chrípky" sú definované ako biologické
zbrane, ako to opisujú vládne organizácie a nariadenia, ktoré
klasifikujú a kontrolujú vakcíny, a dôkazy o tom, že ostatné krajiny
majú strach, že vakcíny na "prasačiu chrípku" budú použité na
biologickú vojnu.

Vedecké dôkazy o tom, že vírus "prasačej chrípky" je umelý (genetický) vírus.

Vedecké dôkazy o tom, že "prasačia chrípka" bola vyrobená pomocou
bioinžinierstva tak, aby sa podobala na Španielsky chrípkový vírus z
roku 1918, vrátane citátov z článku Prasačia chrípka v roku 2009 -
Španielska chrípka z 1918 prerobená na zbraň, ktorého autorom je A.
True Ott, Ph.D., N.D. a reportáže z Vedeckého magazínu od Dr.
Jeffreyho Taubenbergera a iných.

Genóm "prasačej chrípky"

Dôkazy o zámernom vypustení "prasačej chrípky" v Mexiku

Dôkazy o účasti prezidenta Obamu, ktoré opisujú jeho cestu do Mexika,
ktorá prebehla v rovnakom čase, keď prepukla "prasačia chrípka" a
niekoľko funkcionárov, ktorí sa tejto cesty zúčastnili, umrelo. Je tu
tvrdenie, že samotný prezident nebol nikdy vyšetrený na "prasačiu
chrípku", pretože bol predtým zaočkovaný.

Dôkazy o tom, že spoločnosť Baxter a WHO vyrobili a vypustili
pandemický vírus v Rakúsku, zahŕňajú i výrok z oficiálneho vyhlásenia
spoločnosti Baxter, že náhodne rozšírený H5N1 v Českej republike
pochádzal z informačného centra WHO. Patrí sem aj opis dôkazov a
Burgermeisterovej obvinenia, ktoré podala v apríli v Rakúsku a ktoré
sú stále predmetom vyšetrovania.

Dôkazy o tom, že spoločnosť Baxter je súčasťou tajnej siete s
biologickými zbraňami.

Dôkazy o tom, že spoločnosť Baxter úmyselne kontaminovala vakcínovú látku.

Dôkazy o tom, že Novartis používa vakcíny ako biologické zbrane.

Dôkazy o tom, akú úlohu v programe o biologických zbraniach zohráva WHO.

Dôkazy o tom, že WHO sfalšovala informácie o ochorení, aby mala právo
vyhlásiť Pandemický stupeň č. 6 a získať tak kontrolu nad USA.

Dôkazy o tom, že Úrad pre potraviny a liečivá tají program s
biologickými zbraňami.

Dôkazy o účasti Kanadského národného mikrobiologického laboratória v
programe s biologickými zbraňami.

Dôkazy o zapletení vedcov, pracujúcich pre britský NIBSC a pre CDC, vo
vývoji "prasačej chrípky".

Dôkazy o tom, že vražednú Španielsku chrípku v roku 1918 spôsobili
vakcíny vrátane presvedčenia Dr. Jerryho Tennanta o tom, že rozšírené
užívanie aspirínu počas zimy, ktorá nasledovala hneď po skončení Prvej
svetovej vojny, mohlo byť kľúčovým faktorom, ktorý prispel k predošlej
pandémii, a to práve tým, že aspirín oslabil imunitný systém a znížil
telesnú teplotu, čo umožnilo chrípkovému vírusu množiť sa. Tamiflu a
Relenza rovnako znižujú telesnú teplotu, a preto sa môže rovnako
očakávať, že prispejú k šíreniu pandémie.

Dôkazy o zmanipulovaní sústavy zákonov, aby masová vražda zostala v
hraniciach beztrestnosti.

Ústavné problémy: legálnosť verzus nelegálnosť ohrozovania života,
zdravia a verejného blaha masovým očkovaním.

Otázka imunity a odškodného ako dôkaz o zámere spáchať trestný čin.

Dôkaz o existencii medzinárodného kriminálneho korporačného syndikátu.

Dôkaz o existencii "Iluminátov".

Dôkaz o programe vyľudnenia, ktorí pripravili Ilumináti/skupina
Bilderberg a ich angažovanosť vo vývoji a vypustení umelého vírusu
"prasačej chrípky".

Dôkazy o tom, že o chrípke prerobenej na zbraň sa hovorilo na
stretnutí skupiny Bilderberg v Aténach v dňoch od 14. do 17. mája
2009, ako súčasti ich programu o genocíde, vrátane zoznamu
zúčastnených, ktorí, ako to raz vyhlásil Pierre Trudeau, vnímajú
samých seba ako geneticky nadradených nad zvyškom ľudstva.

Médiá udržujú Američanov nevedomých o tom, aké nebezpečenstvo im hrozí

Jane Burgermeisterová je írsko-rakúskeho pôvodu a písala pre Britský
lekársky časopis Nature a pre American Prospect. Je európskym
spravodajcom pre webovú stránku Renewable Energy World (Svet
obnoviteľných zdrojov energie). Napísala veľa o klimatických zmenách,
biotechnológii a ekológii.

Okrem obvinení, ktoré v apríli podala na Baxter AG a Avir Green Hills
Biotechnology, ktoré sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania, vzniesla
tiež obvinenia aj proti WHO a spoločnosti Baxter kvôli rozširovaniu
"prasačej chrípky" spôsobenej výbuchom ampuliek v obsadenom IC
(InterCity) vlaku vo Švajčiarsku, ktoré mali ísť do výskumného
laboratória.

Podľa jej názoru, kontrola médií vládnucou elitou umožnila svetovému
kriminálnemu syndikátu rozširovať svoj politický program, zatiaľ čo
zvyšok ľudí nemá ani potuchy o tom, čo sa v skutočnosti deje. Jej
obvinenia sú pokusom obísť túto kontrolu médií a vyniesť pravdu na
svetlo.

Jej najväčšou obavou je to, že "napriek faktom, že spoločnosť Baxter
bola prichytená pri čine takmer spúšťajúc pandémiu, stále napredujú,
spolu s ostatnými spojeneckými farmaceutickými spoločnosťami,
dodávajúc vakcínu proti pandémii." Baxter sa ponáhľa, aby uviedla
vakcínu na trh niekedy v júli.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.